หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการจัดอบรมการคัดแยกขยะและการนำขยะที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (งานสาธารณสุข) [ 14 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 17
 


 
อบต.ดอนทองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
งานสาธารณสุข ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์ไปรษณีย์พิษณุโลก [ 24 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 25
 


 
งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลดอนทอง [ 14 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 41
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7