อบต.ดอนทอง ขับเคลื่อนโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน โดยจัดทำถังขยะเปียกไว้ ณ ที่ทำการ จำนวน 2 จุด  รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง3แห่ง ได้แก่ ศพด.ตำบลดอนทอง ศพด.บ้านร้องยุ้งข้าว และศพด.บ้านไร่ ได้จัดทำถังขยะเปียกพร้อมปลูกฝังวินัยการทิ้งขยะให้กับเด็กนักเรียนด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13.27 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย