น้ำประปาหมู่บ้านคะ  36 0 3 ก.พ. 2562
เว็บไซต์ อบต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  478 3 15 พ.ย. 2561
  (1)