สถ.จ.พิษณุโลก มีเทศบาลใดรับโอน/ย้าย หรือมีกรอบตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรบ้างค่ะ?   51 1 17 ส.ค. 2561
ทต.ท่าทอง สมัครสอบ   15 3 16 ส.ค. 2561
อบต.เนินเพิ่ม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   7 0 15 ส.ค. 2561
อบต.จอมทอง เว็บไซต์ อบต.จอมทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ   337 0 15 ส.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก ขอสับเปลี่ยน หรือย้ายตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   25 0 15 ส.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก เจ้าพนักงานธูรการ   50 0 14 ส.ค. 2561
อบต.สมอแข แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง ของ อบต.สมอแข และ รพ.สต.สมอแข   2 1 14 ส.ค. 2561
อบต.วัดจันทร์ ครูตีเด็ก   45 0 12 ส.ค. 2561
อบต.ท่าโพธิ์ โครงการขยายผิวถนน สายพิษณุโลก-กำแพงดิน ซอย 17   81 2 12 ส.ค. 2561
อบต.เนินเพิ่ม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   9 0 10 ส.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้ายกลับพิษณุโลก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ครับ   112 1 9 ส.ค. 2561
อบต.เนินเพิ่ม ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีต   13 0 9 ส.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล   876 4 9 ส.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี และตรวจสอบภายใน    151 2 8 ส.ค. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 107