สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามรับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   41 2 13 ต.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน นวก.ตรวจสอบฯ/จพง.สาธารณสุขฯ/จพง.พัสดุ/นายช่างสำรวจ    305 4 13 ต.ค. 2561
อบต.บึงพระ ชีวิตเหมือนติดเกาะของคนในซอยชลวิสูตร   52 4 12 ต.ค. 2561
อบต.ท่าช้าง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   7 0 12 ต.ค. 2561
อบต.วังพิกุล เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   5 0 12 ต.ค. 2561
อบต.หนองกุลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   4 0 12 ต.ค. 2561
อบต.พันชาลี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   9 0 12 ต.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.โคกสลุด รับโอนย้าย   507 3 10 ต.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามรับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างโยธา   361 11 9 ต.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการศึกษาอยากโอนย้าย   53 0 9 ต.ค. 2561
อบต.ไผ่ขอดอน น้ำปะปา   56 1 6 ต.ค. 2561
อบต.สวนเมี่ยง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   10 0 5 ต.ค. 2561
อบต.บ้านป่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   11 0 5 ต.ค. 2561
อบต.ดงประคำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   14 0 5 ต.ค. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 113