หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH IM C๒๐๐๐ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]วัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 3 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (งานจัดเก็บรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมซัมเมอร์ส สี่แยกซำทอง จุดบ้านนายสมปอง วงศ์สวัสดิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 91
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689