หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ งานพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีตำบลดอนทอง งานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนที่ ๑๔ วัดดอนทอง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 120
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363