หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและเครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒ ๖๐ ๐๐๐๔ (ศพด.บ้านร้องยุ้งข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Toshiba รุ่น E-STUDIO ๒๓๐๙A จำนวน ๔ ตลับ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689