หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อพัสดุ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องยุ้งข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๗๕๔ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางหงิม อ๊อกเอก ถึงทางคลองชลประทาน ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ บ้านนายสมพงษ์ เดชห้วยไผ่ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางจวน เรณุมาน ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายสุธนต์ ฟักแฟง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689