หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บริเวณนานายอ่อม เจิมจุ้ย หมู่ 13 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านดอนทอง - บ้านน้ำดำ หมู่ 10 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลอง จากเขตแดน หมู่ 10 ถึงอ่างเก็บน้ำ 13 ไร่ หมู่ 9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังแชมเปญ และถังกรองน้ำดี ประปาหมู่บ้านหนองกระสิงห์ หมู่ 6 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้าน น.ส.ดาราวรรณ ภักดี ถึงอนามัยดอนทอง หมู่ 2ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นวังอีหมี หมู่ 8 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณจากบ้านนางรัศมี หนูนันถึงบ้านนายสมศักดิ์ เกตุดี หมู่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 83
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689