หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านไร่ ม.12 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสารประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย) จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลดอนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย) จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689