หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
   
 
สถจ.พล ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2553 งวดที่ 2 [ 5 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 1150 
 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ พล 0037.3/ว 2068 ลว 2 เม.ย.53 [ 2 เม.ย. 2553 ]    อ่าน 3092 
 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 5 92 ลว 24 มี.ค.53 [ 26 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 2045 
 
สถจ.พล.ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 53 เข้าบัญชี อปท. ที่พล 0037.5/ว113  [ 25 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1288 
 
เชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ พนง.ส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ หรือโอนยายมารับราชการ ณ จ.พิษณุโลก ที่พล 0037.3/111 ลว. 24 มี.ค. 53 [ 24 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 975 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ขำนวนเงิน 23,000 ล้านบาท ที่ พล 0037.3/ว 1779 ลว 23 มี.ค.53 [ 24 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1168 
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือแร่ จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2553 ที่ พล 0037.5/ ว108 [ 22 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 2218 
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 1/2553 ที่ พล 0037.5/ ว 96 [ 22 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1637 
 
ให้ผู้เข้ารับการอบรบโครงการข้าราชการบรรจุใหม่ฯ วันที่ 24-26 มี.ค. 53 แต่งเครื่องแบบสีกากีในพิธีเปิด ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว006 ลว. 17 มี.ค. 53 [ 18 มี.ค. 2553 ]    อ่าน 1164 
 
<< หน้าแรก...     887      888      889      890     (891)     892      893      894      895     ....หน้าสุดท้าย >> 903