หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
 
 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.donthongsao.go.th/... 1.เข้าเว็บไซค์หลัก
https://www.donthongsao.go.th/home
ตาม  URL ที่ 1
2.เลือกเมนู  ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร
จะปรากฎ URL ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.donthongsao.go.th/... 1.เข้าเว็บไซค์หลัก
https://www.donthongsao.go.th/home
ตาม URL ที่ 1
เลือกเมนู บุคลากร ผู้บริหาร URL ที่ 2
3.เลือกเมนู บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ URL 3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.donthongsao.go.th/... 1.เข้าเว็บไซค์หลัก
https://www.donthongsao.go.th/home
ตาม URL ที่ 1
เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน เกี่ยวกับ อบต URL ที่ 2 3. เลือกเมนู อำนาจหน้าที่ URL 3
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.donthongsao.go.th/... 1.เข้าเว็บไซค์หลัก
https://www.donthongsao.go.th/home
ตาม URL ที่ 1
เลือกเมนู แผน URL ที่ 2  3. เลือกเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น URL 3
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.donthongsao.go.th/... 1.เข้าเว็บไซค์หลัก
https://www.donthongsao.go.th/home
ตาม URL ที่ 1
เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน URL ที่ 2  3. เลือกเมนู ติดต่อ URL ที่ 3
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.donthongsao.go.th/... 1.เข้าเว็บไซค์หลัก
https://www.donthongsao.go.th/home
ตาม  URL ที่ 1
2.เลือกเมนู  รายงาน ตาม URL ที่ 2 3.การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
จะปรากฎ URL ที่ 3
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363