หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช.  
 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลักการ 3ช.  โดยการให้ความรู้และมอบคู่มือปฏิบัติการ 3ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ ให้กับผู้นำชุมชนในการประชุมผู้นำสัญจรประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 10.05 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 216 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย