หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
การควบคุมมลพิษจากการเผาถ่าน  
 

เนื่องจากที่ผ่านมามีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากกาารเผาถ่าน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนกปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเผาถ่าน ว่าการเผาถ่านด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง เขม่าควัน และกลิ่นจากการเผาไหม้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากจะเผาถ่านในที่โล่งแจ้ง ต้องมีการควบคุมการเผาถ่านให้ถูกสุขลักษณะ เช่น การเลือกวัตถุดิบ ที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 20 หรือเลือกใช้เตาถ่านในเตาดินเหนียวไร้ควัน หรือจัดให้มีมาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ และป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 08.40 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 1655 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689