หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
หลักเกณฑ์อละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำหรับรอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)  
 

หลักเกณฑ์อละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
                  สำหรับรอบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
                              ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 )

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 15.24 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 174 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689