หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
การรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน เพื่อนำไปกำจัดอย่่างถูกวิธี  
 

ชาวตำบลดอนทองสามารถนำไปรวบรวมส่งได้ที่จุดพักขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง (ในวันและเวลาราชการ) และที่จุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน โดยประสานผ่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 ก่อนที่จะนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ไม่ควรนำขยะติดเชื้อและเศษกระจกมาทิ้งรวมกับขยะอันตราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 11.13 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 143 ท่าน