หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดอนทอง  
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกับอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมและได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีนโดยสัตวแพทย์ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนทอง ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 10.32 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย