หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
อบต.ดอนทองร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดพิษณุโลก  
 

    จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     พุทธศักราช 2562 ของจัวหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 4 -6 พฤษภาคม 2562 ณ              
            วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 15.05 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย