หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
กิจกรรมจิตอาสาป้องกันไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  
 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงระบาด หมู่ 13 บ้านเขาฟ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 13.58 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X