หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 15.41 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689