หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
กิจกรรมรณรงค์กวาดล้างโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และ 13  
 

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.ดอนทอง ร่วมกับ รพสต.บ้านร้องยุ้งข้าว กำนันตำบลดอนทอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา เจ้าหน้าที่ รพสต.ดอนทอง บ้านป่า และสมอแข จัดกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างโรคไข้เลือดออก โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ในพื้นที่ระบาด คือ หมู่ที่ 9 บ้านร้องยุ้งข้าว และหมู่ที่ 13 บ้านเขาฟ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/27

ลำดับภาพที่ 2/27

ลำดับภาพที่ 3/27

ลำดับภาพที่ 4/27

ลำดับภาพที่ 5/27

ลำดับภาพที่ 6/27

ลำดับภาพที่ 7/27

ลำดับภาพที่ 8/27

ลำดับภาพที่ 9/27

ลำดับภาพที่ 10/27

ลำดับภาพที่ 11/27

ลำดับภาพที่ 12/27

ลำดับภาพที่ 13/27

ลำดับภาพที่ 14/27

ลำดับภาพที่ 15/27

ลำดับภาพที่ 16/27

ลำดับภาพที่ 17/27

ลำดับภาพที่ 18/27

ลำดับภาพที่ 19/27

ลำดับภาพที่ 20/27

ลำดับภาพที่ 21/27

ลำดับภาพที่ 22/27

ลำดับภาพที่ 23/27

ลำดับภาพที่ 24/27

ลำดับภาพที่ 25/27

ลำดับภาพที่ 26/27

ลำดับภาพที่ 27/27
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689