หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ตำบลดอนทอง  
 

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกับร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ตำบลดอนทอง โดยนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในตำบลดอนทอง รวมจำนวน 200 คน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน 2 กลุ่ม ได้แก่ โดยกลุ่มที่ 1 ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง จำนวน 100 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ วัดดอนทอง และกลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว จำนวน 100 คน จัดกิจกรรมในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ วัดร้องยุ้งข้าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 09.14 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/44

ลำดับภาพที่ 2/44

ลำดับภาพที่ 3/44

ลำดับภาพที่ 4/44

ลำดับภาพที่ 5/44

ลำดับภาพที่ 6/44

ลำดับภาพที่ 7/44

ลำดับภาพที่ 8/44

ลำดับภาพที่ 9/44

ลำดับภาพที่ 10/44

ลำดับภาพที่ 11/44

ลำดับภาพที่ 12/44

ลำดับภาพที่ 13/44

ลำดับภาพที่ 14/44

ลำดับภาพที่ 15/44

ลำดับภาพที่ 16/44

ลำดับภาพที่ 17/44

ลำดับภาพที่ 18/44

ลำดับภาพที่ 19/44

ลำดับภาพที่ 20/44

ลำดับภาพที่ 21/44

ลำดับภาพที่ 22/44

ลำดับภาพที่ 23/44

ลำดับภาพที่ 24/44

ลำดับภาพที่ 25/44

ลำดับภาพที่ 26/44

ลำดับภาพที่ 27/44

ลำดับภาพที่ 28/44

ลำดับภาพที่ 29/44

ลำดับภาพที่ 30/44

ลำดับภาพที่ 31/44

ลำดับภาพที่ 32/44

ลำดับภาพที่ 33/44

ลำดับภาพที่ 34/44

ลำดับภาพที่ 35/44

ลำดับภาพที่ 36/44

ลำดับภาพที่ 37/44

ลำดับภาพที่ 38/44

ลำดับภาพที่ 39/44

ลำดับภาพที่ 40/44

ลำดับภาพที่ 41/44

ลำดับภาพที่ 42/44

ลำดับภาพที่ 43/44

ลำดับภาพที่ 44/44
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689