หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนทอง  
 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุข สำนักปลัด จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนทอง เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและมีทักษะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งมอบหมายให้ฉีดวัคซีนโดยสัตวแพทย์ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาสาสมัครในพื้นที่ รวม 57 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมโครงการได้ทำการคัดกรองในเบื้องต้น พร้อมจัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอลล์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 16.38 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689