หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
 

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ได้ดำเนินการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา  
1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกขยะ)      สังกัดสำนักปลัด  จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  (รถตักหน้าขุดหลัง) สังกัดกองช่าง    จำนวน 1 อัตรา
           องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จึงขอเลื่อนการดำเนินการทดสอบ  ความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้ตำแหน่ง (ภาค ข) และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่  29  กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 11.54 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689