หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  
สำนักปลัด  พนักงานจ้างทั่วไป  
1.   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)   จำนวน  1  อัตรา
กองช่าง  พนักงานจ้างทั่วไป  
2.   ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน  1  อัตรา
        บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔  ข้อ ๒๐ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๔๗  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  จึงขอประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ฯ  โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ  แนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งไว้

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 14.43 น. โดย เกษร@naxsolution

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689