หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
ขอเชิญประชาชนหรือผู้ค้าที่มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) กับ อบต.ดอนทอง ประจำปี 2564 เข้าตอบแบบสอบถามกับ สำนักงาน ป.ป.ช.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 15.15 น. โดย คุณ ศิริญญา ซิวตาวงศ์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689