หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลดอนทอง  
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลดอนทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนทอง เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
และเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลดอนทอง กรณีได้รับรายงานผู้ป่วย
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 18.05 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689