หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 

 
การควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน  
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วยตามมาตรการ รวมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง  และอาสาสมัครสาธารณสุข ในรายผู้ป่วยหมู่ที่ 7 บ้านเต็งสำนัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 18.13 น. โดย คุณ วาสนา คำสุข

ผู้เข้าชม 137 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689