หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
   
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 25 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KM- [ 19 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 134  
 
  (1)