หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องรายงานผลการติดตามการประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ในปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนในเดือนเมษายน 2563) [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการป้องกันและการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689