หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  รายงานอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนในเดือนเมษายน 2563) [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนในเดือนเมษายน 2563) [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องรายงานผลการติดตามการประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)รอบ 6 เดือนในเดือนเมษายน 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงการทุจริต ประกาศมาตรการป้องกันและการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 256 (รอบแรก 6 เดือน เมษายน 2563) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี งปม.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งปม. 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศนโยบายความเสี่ยงโดยดำเนินงานตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689