หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) [ 26 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี งปม.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2565) [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน งปม.2565 [ 30 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
แผนทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
20.มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
19.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต.ดอนทอง งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
18.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
17.มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
16.มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการใช้ไในการปฏิบัติงาน งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
15.มาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วมรวม งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
14.มาตรการจัดการในการตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ดอนทอง งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
13.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
12.มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการฯ งปม.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 5
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363