หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
 
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(คู่มือ) ป้องกันการทุจริต ปปช. (พ.ศ.2566 - 2570) [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยง ITA งปม.2564 [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
016.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ อบต.ดอนทอง เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปัจจุบัน) [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
043 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งปม.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
041 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
041 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
040 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
040 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
039 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 อบต.ดอนทอง [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363