หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 


พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย
ปลัด อบต.ดอนทอง
 
 


นางนฐศวรรณ เพ็ชร์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางณาฬิศ ฝรั่งทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางลัดดา จันทร์ทิพย์มณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางมยุเรศ สุ่มสมบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบตำรวจเอกณพงศ์ นพรัตน์
นิติกรชำนาญการ


นายอนันต์ ละวันนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ