หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 
  
 
 


พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย
ปลัด อบต.ดอนทอง
 
 


นางนฐศวรรณ เพ็ชร์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศิรวิทย์ ชัยธนวณิชย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางณาฬิศ ฝรั่งทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางลัดดา จันทร์ทิพย์มณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางมยุเรศ สุ่มสมบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบตำรวจเอกณพงศ์ นพรัตน์
นิติกรชำนาญการ


นายอนันต์ ละวันนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689