หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 


พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย
ปลัด อบต.ดอนทอง
 
 


นางนฐศวรรณ เพ็ชร์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอาเดียว เหลืองเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวชิดชบา แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานสาธารสุขปฏิบัติงาน


สิบเอกทวีลาภ ฉิมนาค
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาววาสนา คำสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวศิริญญา ซิวตาวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสุระ มั่นเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689