หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 
  
 
 


พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย
ปลัด อบต.ดอนทอง
 
 


นางนฐศวรรณ เพ็ชร์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอาเดียว เหลืองเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวชิดชบา แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานสาธารสุขปฏิบัติงาน


สิบเอกทวีลาภ ฉิมนาค
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาววาสนา คำสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวศิริญญา ซิวตาวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสุระ มั่นเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363