หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 
  
 
 


พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย
ปลัด อบต.ดอนทอง
 
 


จ.ส.อ.ชำนาญ มั่นดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวบุญฐิตา บุญด้วง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวผกามาส พุทธะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาววันเพ็ญ ศิริเคน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาววิไลพนม แก้วแหวน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363