หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 
  
 
 


พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย
ปลัด อบต.ดอนทอง
 
 


นายวิฑูรย์ กันฉิม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวเพชรรัตน์ บุญรอด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายณัฐพงษ์ ตาลช่วย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอนุวัฒน์ คงถาวร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายนาถพงษ์ ฉัตรช่อฟ้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363