หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
 
  
 
 


พ.อ.อ.จักรชัยขจร สุขใย
ปลัด อบต.ดอนทอง
 
 


นางอมร เผ่าผาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางอมร เผ่าผาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางผ่องฉวี คำโทน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสรินทิพย์ เสือแป้น
ครู อันดับ คศ.1


นางสาววนิดา คงถาวร
ครู อันดับ คศ.1


นางวันเพ็ญ แสงสว่าง
ครู อันดับ คศ.1


นางสาวน้ำฝน ราชดี
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-906-363