หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
  
 
 
 
แจ้งคุณยุทธศักดิ์เรื่องเงินค่าจัดการศพ ถ้าไม่มีผลประการใดเกิดขึ้นติดต่อผม ผมจะพาไปยื่นเรื่องที่ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 

นำเอกสารทั้งหมดมาพบผม

เขียนโดย   คุณ กลุ่มวีอาร์จิตอาสา

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 00.34 น. [ IP : 171.97.112.157 ]  
 
 

เพื่มเติม

เขียนโดย   คุณ กลุ่มวีอาร์จิตอาสา

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 00.37 น. [ IP : 171.97.112.157 ]  
 

นำเอกสารทั้งหมดมาให้ผมด้วย

เขียนโดย   คุณ กลุ่มวีอาร์จิตอาสา

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 00.39 น. [ IP : 171.97.112.157 ]  
 

เอกสารเอาให้ครบนะครับ

เขียนโดย   คุณ กลุม่วีอาร์จิตอาสา

วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 00.49 น. [ IP : 171.97.112.157 ]  
 
 

คุณยุทธศักดิ์ บุญอนันต์ ตอนนี้เรื่องอยู่ที่ท้องถิ่นอำเภอ ไปตามที่อำเภอขอถ่ายสำนเนาเรื่องมาด้วยนะครับ
ทั้หมดเลย

เขียนโดย   คุณ กลุ่มวีอาร์จิตอาสา

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 13.42 น. [ IP : 171.96.221.94 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-195-3689